สุริยุปราคาบางส่วนที่เชียงใหม่

Share

 

ภาพโดย ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Canon EOS 450D/EOS Rebel XSi + Takahashi TOA-150, EM-400 Equatorial Mount  Focal Length : 1100 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/400 sec  Aperture/Focal Ratio : f/7.3  ISO: 100  Filter : Solar Filter Thousand Oaks

Special Techniques : ติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนฐานตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบอิเควทอเรียลเพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพได้ตลอดช่วงปรากฏการณ์

 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบวงแหวน แต่สำหรับประเทศไทยนั้น สามารถสังเกตเห็นได้ในลักษณะสุริยุปราคาแบบบางส่วน เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่ตรงแนวเส้นคราสการเกิดสุริยุปราคาวงแหวนนั่นเอง

Additional information