ปรากฏการณ์ลูกปัดเบลีย์ (Baily's Beads)

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: ณ เมืองปาล์มโคฟประเทศออสเตรเลีย  Cameraor Lens Used : Canon EOS 7D + Takahashi FSQ-85ED + Barlow Lens 1.5X + Astro-Tech Mount  Focal Length : 675 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/1600 sec  Aperture/Focal Ratio : f/8  ISO: 200

Special Techniques : ติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนฐานตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบอิเควทอเรียลเพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพปรากฏการณ์ได้ตลอดช่วงปรากฏการณ์

 

ปรากฏการณ์ ลูกปัดเบลีย์ (Baily's Beads) จะเกิดก่อนที่ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง โดยแสงของดวงอาทิตย์ส่วนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นจะส่องลอดผ่านบริเวณที่ลุ่ม ที่ต่ำ หุบเขา หุบเหวลึกบนพื้นผิวดวงจันทร์อันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ปรากฏเป็นประกายแวววาวเหมือนลูกปัดที่เรียงร้อยกันล้อมรอบดวงจันทร์ คล้ายสร้อยลูกปัด

Additional information