ปรากฏการณ์แหวนเพชร (The Diamond Ring Effect)

  • พิมพ์

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: ณ เมืองปาล์มโคฟประเทศออสเตรเลีย  Cameraor Lens Used : Canon EOS 7D + Takahashi FSQ-85ED + Barlow Lens 1.5X + Astro-Tech Mount  Focal Length : 675 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/1600 sec  Aperture/Focal Ratio : f/8  ISO: 200

Special Techniques : ติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนฐานตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบอิเควทอเรียลเพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพปรากฏการณ์ได้ตลอดช่วงปรากฏการณ์

 

ปรากฏการณ์แหวนเพชร เป็นปรากฏการณ์ช่วงสั้นๆ ระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง จะเกิดขึ้นเมื่อลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ลอดผ่านหลุมอุกกาบาตใหญ่บนดวงจันทร์ลงมา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการบังกันสนิท และก่อนจะออกจากคราส ในลักษณะแสงวาบจากดวงอาทิตย์เป็นดวงสว่างจ้าอยู่เพียงดวงเดียวบนขอบเสี้ยวของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับไป ในลักษณะคล้ายแหวนเพชรส่องประกายสวยงามในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น โดยจะมีเพียงสุริยุปราคาเต็มดวงเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์แหวนเพชรนี้ได้