สุริยุปราคาเต็มดวงที่ตุรกี

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์ โปษยะจินดา

Location: เมืองซีเด ประเทศตุรกี  Cameraor Lens Used : Canon EOS 20D + Canon EF 300 mm + Teleconverter  2x  Focal Length : 600 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/800 sec  Aperture/Focal Ratio : f/8  ISO: 200

Special Techniques : ตั้งกล้องถ่ายภาพบนฐานกล้องดูดาวแบบอิเควเตอเรียล จำนวน  8 ภาพ Stacking จาก 1 วินาที ถึง 1/800 วินาที

 

สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่เมืองซีเด ประเทศตุรกีเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์ดับ ซึ่งจะตรงกับช่วงเดือนมืด หรือแรม 14-15 ค่ำ หรือ อาจจะเป็นขึ้น 1 ค่ำ ก็ได้การบังนี้เกิดขึ้นได้แม้ว่าดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ถึง 400 เท่า แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ 400 เท่าเช่นกัน ทำให้ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้าจึงมีขนาดเท่ากันพอดี

ในขณะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์ จะถูกบดบังไปทั้งหมดทำให้สามารถสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ในบรรยากาศชั้นโครโมสเฟียร์และบรรยากาศชั้นโคโรนาได้ ซึ่งในสภาวะปกติเราจะไม่สามารถสังเกตบรรยากาศสองชั้นนี้ได้เลย เนื่องจากทั้งสองมีแสงสว่างน้อยมากเมื่อเทียบกับชั้นโฟโตสเฟียร์ แต่ขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง บรรยากาศชั้นโคโรนาจะปรากฏเป็นรัศมีอยู่โดยรอบของวงกลมสีดำสนิทของดวงจันทร์ อันเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่งดงามและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้

Additional information