ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์. 053-121268-9

โทรสาร. 053-121250

โทรศัพท์ (มือถือ) 088-2524424 (คุณคมสันต์)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.