ประกาศรับสมัคร กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

Share

ประกาศรับสมัคร กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่  4 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจรประจำปี 2562 

        "กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูมิที่ผ่านการคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 25พฤษภาคม 2562 และประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

 

1.โครงการดาราศาสตร์สัญจร

2. รายละเอียการรับสมัคร

3. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม