ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

Share

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

         หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวนสงวนสุข รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2562 

กำหนดการรับสมัคร

9 มีนาคม 2562  หมดเขตส่งใบสมัคร

13 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสมัครรอบแรก จำนวน 40 คน

13-14 มีนาคม 2562 โทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

15 มีนาคม 2562 โทรยืนยันผู้ผ่านในลำดับสำรอง

26 มีนาคม 2562 ลงทะเบียน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา (ตามกำหนดแนบ)

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี

2. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย

3. สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

 

ค่าใช้จ่าย

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร ในระหว่างจัดกิจกรรมค่ายฯ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครค่าย

2. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง

3. ใบอนุญาตจากครูที่ปรึกษา

4. ใบส่วนการบรรยาย ในหัวห้อ “ถ้าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาว”

 

การส่งใบสมัคร 

1. E-mail โดยทำการสแกนส่งเป็นไฟล์ PDF. ส่งมาที่ : [email protected]

2. นำส่งด้วยตนเอง 

3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนและส่งมาทางที่อยู่ ดังนี้

เรียน คุณบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ (ผู้ดูแลโครงการค่าย IYC)

ที่อยู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัครกิจกรรมได้ที่

- โครงการค่ายฯ

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ใบสมัครและเอกสารรับรอง