เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น”

Share

        หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น” ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 โดยมุ่งเน้นการประดิษฐ์สื่อดาราศาสตร์จากวัสดุในท้องถิ่น ทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุและการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และการนำเสนอตัวอย่างโครงงานดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

 

กำหนดการสำคัญ

รับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม

คัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 27 สิงหาคม

โทรยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 

จัดกิจกรรมอบรมในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

 

ค่าใช้จ่าย

ทางหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และอาหาร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/15O6tkxcy_Fuqg24Js9YJUY-0bEP7PONt

 

การส่งใบสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

โครงการอบรมการทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา

111ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

2. E-mail โดยแสกนส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected]

3. นำส่งด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)