ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อ เพื่อการสอนดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๐

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อ เพื่อการสอนดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๐