โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนดาราศาสตร์ ประจำปี 2559

Share

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา เปิดรับสมัครครูและบุคคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในโครงการ “การประยุคใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ ประจำปี 2559” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะและแนวทางการประยุคใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

 

โครงการนี้รับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด 30 คน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก link ด้านล่างนี้

 

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม