[นครราชสีมา] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือดาราศาสตร์

Share

ตามที่หอดูดาวฯ นครราชสีมา ได้จัดอบรมการใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ เพื่อทำโครงงาน ขณะนี้หอดูดาวได้พิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

ผู้สมัครสามารถดาวโหลดได้จาก link ด้านล่างครับ

http://1drv.ms/1Sfvdgf

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้โทรแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องมือดาราศาสตร์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ตามหมายเลข (088-3445176 คุณบุญญฤทธิ์  ชุนหกิจ) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้โทรมายืนยันภายในวันที่กำหนด ทางผู้จัดอบรมจะขออนุญาติตัดสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้อันดับสำรอง ตามรายชื่อที่ได้แสดงไว้ (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครราสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  หรือ 088-344 5176 (คุณบุญญฤทธิ์) ในวันและเวลาราชการ