ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและพัฒนาสื่อดาราศาสตร์” ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและพัฒนาสื่อดาราศาสตร์” ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จำนวน 40 คน ดังรายชื่อตามตารางด้านล่าง หรือสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก https://drive.google.com/open?id=1gEhT_NLI3ET02iY-j8AuR0LvjkkXsqJN

 

 

ประกาศรายชื่อชุมนุมที่ได้ผ่านการคัดเลือก ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 2

ประกาศรายชื่อชุมนุมที่ได้ผ่านการคัดเลือก ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 2

 

 

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับ ชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ภาคอีสาน

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับ ชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ภาคอีสาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

 

 

ประกาศรับสมัคร กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่  4 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจรประจำปี 2562 

        "กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูมิที่ผ่านการคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 25พฤษภาคม 2562 และประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

 

1.โครงการดาราศาสตร์สัญจร

2. รายละเอียการรับสมัคร

3. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม