สดร.มอบความรู้ดาราศาสตร์เด็กด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมกาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาศ เด็กกำพร้า และเด็กยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สดร. ร่วมอัดเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สถานีโทรทัศน์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. 11 เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

Christopher Go ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์

26-28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น "การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์" โดย Christopher Go นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวฟิลิปปินส์ผลงานก้องโลก ผู้ค้นพบจุดแดงน้อยบนดาวพฤหัสบดี เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนะนำเทคนิคต่าง และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ วิทยากรบรรยายภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.ร่วมประชุมวิชาการด้านฟิสิกส์ทฤษฏีและจักรวาลวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 5

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมวิชาการซิมโพเซียม (IF Inaugural symposium) ด้านสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูงและจักรวาลวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสสถาปนาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (The Institute for Fundamental study: IF) “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์”  ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร .พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

12 สิงหาคม 2555 สดร. ชวนชม ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตกวันแม่

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมความสวยงามของท้องฟ้ายามค่ำคืนในวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ และฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์

อ่านเพิ่มเติม...