สดร. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ในการทำงาน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2555 ที่ผ่านมา รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี พร้อมคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถาบัน ณ    โรงแรมดิเอ็มเพรส  จ. เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดกิจกรรม ?การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ? พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร      “การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ” ( Team Building of Success )

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.เปิดบ้าน ต้อนรับ ไทยพีบีเอส และกลุ่มดูดาวจิตอาสาฯ ร่วมทำข่าวเผยแพร่หอดูดาวฯ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(TPBS) และเหล่านักดาราศาสตร์สมัครจากกลุ่มดูดาวจิตอาสา ขอบฟ้าใหม่ News Horizon ที่ได้มาเยี่ยมชม และร่วมทำข่าวเกี่ยวกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ)

อ่านเพิ่มเติม...

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัวผู้บริหาร สดร.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดพีธีสระเกล้า ดำหัวผู้บริหาร สดร. เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและแสดงถึงการเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส งานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร สดร. ต่างร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง  ณ บริเวณ ชั้น 2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร สดร.ต้อนรับพระอาจารย์ฌอน ชยสาโร พร้อมนำชมหอดูดาว

เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับพระอาจารย์ฌอน ชยสาโร ที่ได้เดินมาเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อ่านเพิ่มเติม...