สดร. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ?การสร้างวัฒนธรรมองค์กร?

26 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจในกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน และให้การทำงานเพื่อสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จับมือ สสวท. ลงนามความร่วมมือโครงการอบรมครูฯ ดาราศาสตร์

26 ธันวาคม 2555- เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการฯ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จากทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมลงนามฯ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 56

19-21 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2556” ขึ้น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนท์

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์อบรมครูฯ ดาราศาสตร

ทางสถาบันฯ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์อบรมครูฯ ดาราศาสตร์ ชั่วคราวเป็น http://118.174.34.82:89/teachertraining/ 

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เผยภาพฝนดาวตกเจมินิดส์ บนยอดดอยอินทนนท์ ฝูงชนไม่ผิดหวังเห็นฝนดาวตกทั่วหน้า

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ ส่งท้ายปี โดยในปีนี้มีปริมาณมากสุดถึง 100 ดวงต่อชั่วโมง มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมชมฝนดาวตกท้าลมหนาวกันคับคั่ง ท่ามกลางความหนาวเย็นที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส ณ บริเวณยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...