ผู้แทนจากสำนักงบฯ เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของ สดร.

วันที่ 25-26 มกราคม 2555 สดร. นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ  ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของ สดร. นอกจากนี้ผู้แทนสำนักงบฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 แก่ สดร. ในโอกาสนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูเชิงปฏิบัติการขั้นกลางประจำปี 2555

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูเชิงปฏิบัติการขั้นกลางประจำปี 2555

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส และ NEWS Horizon จัด STAR PARTY ถ่ายทอดสดแพร่ภาพทั่วประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับ ไทยพีบีเอส กลุ่มดูดาวจิตอาสา ขอบฟ้าใหม่ เพื่อเยาวชน (NEWS Horizon) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม STAR PARTY ภายใต้ชื่อ “ดูดาวกับข่าวดึก ไทยพีบีเอส” ณ บริเวณดาดฟ้า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  โดยมีผู้ให้ความสนใจ รักในท้องฟ้าและดวงดาวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจําปี 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจําปี 2555

อ่านเพิ่มเติม...

Prof. Vik Dhillon และ Prof. Thomas Marsh ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์แก่ทีมนักวิจัยและจนท. สดร.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วิค ดิลลอน (Prof. Vik Dhillon) จากมหาวิทยาลัย Sheffield และศาสตราจารย์ โทมาส มาร์ช (Prof. Thomas Marsh) จากมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ มาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...