สดร. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย นำภาพ “Super Full Moon เหนือพระที่นั่งดุสิตฯ” ผลิตเป็นโปสการ์ดพร้อมส่งในชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

5 มกราคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง (Prepaid Postcard) ชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” นำภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” บันทึกไว้ในปีประวัติศาสตร์แห่งความอาลัยของคนไทยทั้งชาติ ร่วมเป็นหนึ่งใน 5 ภาพถ่ายดาราศาสตร์สุดพิเศษที่ควรค่าแก่การสะสม พร้อมเปิดตัว 7 ม.ค. นี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. มั่นใจ แผ่นดินไหวไม่กระทบหอดูดาวแห่งชาติ

26 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยออกแบบกล้องโทรทรรศน์ที่หอดูดาวแห่งชาติรองรับเหตุแผ่นดินไหว มั่นใจแผ่นดินไหว เมื่อ 25-26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ไม่กระทบการทำงานของกล้องโทรทรรศน์  

อ่านเพิ่มเติม...

รมว. วท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน สดร. ที่เชียงใหม่

23 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สดร. ร่วมให้การต้อนรับ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559  นำชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาหอดูดาว  ชมห้องปฏิบัติการขั้นสูง อาทิ ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ระยะไกล และเครื่องเคลือบกระจกขนาด 2.4 เมตร ที่เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ สดร. การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ของไทยและกิจกรรมการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย คาดว่าอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจะเปิดดำเนินการประมาณกลางปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” หอดูดาวเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกแห่งแรกของไทย

23 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม จัดสร้างขึ้นภายใต้ร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพอากาศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ หวังลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมถึงผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลกและมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าและทรงเก็บข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวแห่งชาติ

22 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” หรือ “หอดูดาวแห่งชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โปรดให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวายเพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า และถ่ายภาพดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ พร้อมทอดพระเนตรและเก็บข้อมูลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่านเพิ่มเติม...