สดร. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย นำภาพ “Super Full Moon เหนือพระที่นั่งดุสิตฯ” ผลิตเป็นโปสการ์ดพร้อมส่งในชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

5 มกราคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง (Prepaid Postcard) ชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” นำภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” บันทึกไว้ในปีประวัติศาสตร์แห่งความอาลัยของคนไทยทั้งชาติ ร่วมเป็นหนึ่งใน 5 ภาพถ่ายดาราศาสตร์สุดพิเศษที่ควรค่าแก่การสะสม พร้อมเปิดตัว 7 ม.ค. นี้ 

Read more...

สดร. มั่นใจ แผ่นดินไหวไม่กระทบหอดูดาวแห่งชาติ

26 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยออกแบบกล้องโทรทรรศน์ที่หอดูดาวแห่งชาติรองรับเหตุแผ่นดินไหว มั่นใจแผ่นดินไหว เมื่อ 25-26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ไม่กระทบการทำงานของกล้องโทรทรรศน์  

Read more...

รมว. วท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน สดร. ที่เชียงใหม่

23 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สดร. ร่วมให้การต้อนรับ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559  นำชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาหอดูดาว  ชมห้องปฏิบัติการขั้นสูง อาทิ ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ระยะไกล และเครื่องเคลือบกระจกขนาด 2.4 เมตร ที่เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ สดร. การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ของไทยและกิจกรรมการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย คาดว่าอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจะเปิดดำเนินการประมาณกลางปี 2560

Read more...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” หอดูดาวเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกแห่งแรกของไทย

23 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม จัดสร้างขึ้นภายใต้ร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพอากาศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ หวังลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมถึงผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลกและมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชน

Read more...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าและทรงเก็บข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวแห่งชาติ

22 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” หรือ “หอดูดาวแห่งชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โปรดให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวายเพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า และถ่ายภาพดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ พร้อมทอดพระเนตรและเก็บข้อมูลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

Read more...