การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกบูรณาการความรู้สู่สะเต็มศึกษา

20 มิถุนายน 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้ "สะเต็มศึกษา" การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครผู้สนใจจากทั่วโลกร่วมลงทะเบียนฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

21 มิถุนายน 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

19 มิถุนายน 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 21 มิถุนายนนี้ กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีทางซีกโลกเหนือ หรือ “ครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ทำให้กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ 13 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เผยบรรยากาศส่องดาวเสาร์ใกล้โลกสุดคึกคัก ฟ้าเป็นใจเห็นทั่วไทย

16 มิถุนายน 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสังเกตการณ์ "ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี" คืน 15 มิถุนายน 2560 สามจุดสังเกตการณ์หลักทั้งเชียงใหม่ โคราช ฉะเชิงเทรา เห็น "วงแหวนดาวเสาร์" ชัดเต็มตา หลายพื้นที่ทั่วไทยไม่ผิดหวังเห็นดาวเสาร์กันทุกภูมิภาคของประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

10 มิถุนายน 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี เผยปีนี้แจกครบตามเป้า 100 โรงเรียน ดำเนินการมา 3 ปี มอบไปแล้วกว่า 260 โรงเรียนใน 72 จังหวัด หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดึงร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก วันที่ 15 มิถุนายนนี้

อ่านเพิ่มเติม...