ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกันซึมภายนอกหลังคาพร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอาคารท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกันซึมภายนอกหลังคาพร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอาคารท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ