ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 อัตรา 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 30 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 26 เมษายน 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 25 เมษายน 2561