ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย จำนวน 2 อัตรา 04 กันยายน 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย จำนวน 2 อัตรา 30 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย จำนวน 2 อัตรา 23 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 21 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 15 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย จำนวน 2 อัตรา 27 กรกฎาคม 2560