ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ