ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ