ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ