ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร(ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร(ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ