ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ