ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ