ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา