ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Share

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ