ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 02 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ 28 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 09 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 08 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ 30 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 03 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา 08 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 08 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 01 กรกฎาคม 2562