ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง วิศวกร (แมคคาทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์) จำนวน 2 อัตรา 26 December 2016
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา 20 December 2016
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (แมคคาทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา 19 December 2016
ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา 15 December 2016
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร (แมคคาทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์) จำนวน 2 อัตรา 08 December 2016
ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์ และแมคคาทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา 17 November 2016
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 3 อัตรา 09 September 2016
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา 01 September 2016
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 29 August 2016
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 28 August 2016