ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 17 ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 03 ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 10 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 05 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา และ วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา 30 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา 29 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา, วิศวกร(ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 24 ตุลาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา , วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 07 ตุลาคม 2561