ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 19 มีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 07 มีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 31 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 25 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 12 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 10 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 06 ตุลาคม 2560