Go Observing Screencast

Share

Screencastเป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานเมนู Go Observingและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคู่กับกิจกรรมในเว็ปไซต์ NSO เช่น  LTImageโดยวิดีโอดังกล่าวจะเป็นการบันทึกวิดีโอจากหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งบันทึกเสียงคำอธิบายลงไปในวิดีโอนั้น ๆ ด้วย  รวมถึงวิดีโออื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์นักบินอวกาศ หรือ เป็นการตอบคำถามของนักดาราศาสตร์