ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Astronomy

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงจันทร์ใกล้โลก

 

 

ดาวอังคารใกล้โลก

 

 

คู่มือยานสำรวจอวกาศ

 

 

 

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุริยุปราคา(.pdf 157 MB)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุริยุปราคา(.jpg 17 MB)

 

คู่มือโครงงานการวัดระยะห่างของดวงจันทร์จากสุริยุปราคา

 

 

 

 

 

บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ

 

 

การปกป้องโลก

 

 

พายุสุริยะ

 

 

 

 

 

ระบบสุริยะ

 

 

อุกกาบาตผู้มาเยือนจากนอกโลก

 

 

ดาวหาง

 

 

 

 

 

คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ

 

 

หลุมดำ

 

 

คู่มือระบบสุริยะ2015

 

 

 

 

 

400 ปี วิวัฒนาการกล้องโทรทรรศน์

 

 

การค้นพบด้านแสง

 

 

บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ 2015

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ2014

 

 

          

 

ดาวเคราะห์แคระ 01                   ดาวเคราะห์แคระ 02

 

 

          

 

โลก 01                                    โลก 02

 

 

          

 

ดาวพฤหัสบดี 01                      ดาวพฤหัสบดี 02

 

 

          

 

ดาวอังคาร 01                           ดาวอังคาร 02

 

 

          

 

ดาวพุธ 01                               ดาวพุธ 02

 

 

          

 

ดาวเนปจูน 01                            ดาวเนปจูน 02

 

 

          

 

พลูโต 01                                  พลูโต 02

 

 

          

 

ดาวเสาร์ 01                             ดาวเสาร์ 02

 

 

          

 

ดวงอาทิตย์ 01                         ดวงอาทิตย์ 02

 

 

          

 

ดาวยูเรนัส 01                          ดาวยูเรนัส 02

 

 

          

 

ดาวศุกร์ 01                            ดาวศุกร์ 02