ดาวน์โหลด

Share

;

 

 

กล้องโทรทรรศน์

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมใช้งานกล้องฯ

หนังสือประกาศผลการคัดเลือกฯ

กำหนดการโครงการมอบกล้องฯ

แบบตอบรับมอบกล้องฯ

โครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ

แบบแสดงความเห็นผู้บริหารในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มที่1)

แบบแสดงความเห็นผู้บริหารในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ(กลุ่มที่2)