กำหนดการรับสมัคร

Share

- หมดเขตส่งใบสมัคร                                                         ภายในวันที่  25 มกราคม   2562

- ประกาศผลการคัดเลือก                                                    ภายในวันที่  29 มกราคม   2562

- ยืนยันการเข้าร่วม                                                             ภายในวันที่ 29-31 มกราคม 2562

- ประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย)                                             ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์   2562