หอดูดาวและอาคารควบคุม

Share

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วยอาคารหลัก 2 หลัง คือ อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุม มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 501.3 ตารางเมตรเป็นอาคารหอดูดาว 50.30 ตารางเมตร และอาคารควบคุม 451 ตารางเมตร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ทำสัญญาจัดจ้าง บริษัท แคปปิตัล มารีน ไฟเบอร์กล๊าส จำกัดเป็นผู้ก่อสร้างอาคารทั้งสอง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553

 

 

อาคารหอดูดาว

        อาคารหอดูดาวเป็นอาคารที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์หลักของหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีลักษณะเป็นอาคารทรงกระบอก ฝังฐานรากลึก 21 เมตร ผนังอาคารเป็นผนังวงแหวน (Ring Wall) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 เมตร ส่วนบนติดตั้งโดม (Dome) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร สูง 5.5 เมตร ความสูงรวมทั้งหมดประมาณ 19 เมตร ภายในโดมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร กล้องโทรทรรศน์ตั้งอยู่บนฐาน (Pier) ตัวโดมและภายในอาคารสามารถหมุนได้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่กวาดพิกัดของกล้องโทรทรรศน์ (Co-rotating Dome) มีช่องปิด-เปิด (Shutter) กว้าง 3 เมตร ช่องปิด-เปิดนี้ช่วยกันลมที่อาจทำให้กล้องสั่นไหวได้ โดมหอดูดาวฯ ดังกล่าวนี้ออกแบบโดยบริษัท EOS Space Systems PTY. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย

 

รูปทรงของหอดูดาวแห่งชาติ

 

ภายในหอดูดาวประกอบด้วย 3 ชั้น 

ชั้นที่ 1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์และโดม รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานอื่นๆ

 

 

 ภาพแสดงคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ (ตู้สีฟ้า) 

 

ชั้นที่ 2 ติดตั้งมอเตอร์เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนโดม ประกอบด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อนจำนวนสองตัวสำหรับหมุนตัวโดม โดยมอเตอร์จะขับดันให้ตัวโดมหมุนไปทิศทางเดียวกันกับกล้องโทรทรรศน์

 

ภาพแสดงฐานของกล้องโทรทรรศน์ (แท่งสีขาวตรงกลาง) และมอเตอร์ขับดันโดม (สีน้ำเงินอยู่ด้านข้างของภาพ)

 

ชั้นที่ 3 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร และด้านข้างของกล้องโทรทรรศน์จะติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ โดยสามารถติดตั้งได้พร้อมกันถึง 4 ตัว

 

ภาพแสดงโครงสร้างกล้องโทรทรรศน์

 

ภาพแสดง Instrument cube สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล

 

อาคารควบคุม

 

        อาคารควบคุมเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักดาราศาสตร์และเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ฯ พื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และห้องพักนักดาราศาสตร์ พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องควบคุมการทำงานของโดมและกล้องโทรทรรศน์หลัก และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ส่วนดาดฟ้าของอาคารควบคุมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กสำหรับศึกษาดวงอาทิตย์ รวมถึงติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพท้องฟ้า อาคารหอดูดาวและอาคารควบคุมเชื่อมต่อกันจากชั้นดาดฟ้าของอาคารควบคุมเข้าสู่อาคารหอดูดาว

    

ห้องแสดงนิทรรศการ

      

  

แสดงห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์

 

โดมเลื่อนสำหรับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.5 เมตร อยู่บนดานฟ้าอาคารควบคุม