ติดต่อ

Share

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (คุณคมสันต์ : 088-2524424)

เลขที่ 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 053-121268 ต่อ 305

โทรสาร 053-121250

E-mail : [email protected]

Website : http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool