ติดต่อเรา

Share

หากท่านต้องการกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015 โปรดติดต่อเราที่

[email protected]  [email protected]

หรือ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

191 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-225569 ต่อ 403

โทรสาร 053-225524