สถานที่และการเดินทาง

Share

สถานที่และการเดินทาง :

        การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมนาได้หลายรูปแบบ พร้อมที่พักและพื้นที่บริการโดยรอบอย่างสมบูรณ์  โดยการประชุมแบบบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium และการนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นบริเวณโดยรอบเช่นกัน

 

สถานที่จัดประชุม :  

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับจัดประชุมและที่พัก

 

        บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 มีพื้นที่เพียบพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน มีห้องประชุมพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน มีห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน มีห้องทดลองสำหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

 ห้องประชุม Auditorium, บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

การเดินทาง

        เนื่องจากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถขนส่งสาธรณะหรือรถบัสผ่าน มีพียงรถบัสเพียงสายเดียววิ่งผ่านสถานที่ใกล้เคียง นั่นก็คือ รถบัสสาย 510 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพหลโยธิน - ถนนวิภาวดีรังสิต - สนามบินดอนเมือง - ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต)) แต่จุดจอดจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หากเดินทางด้วยวิธีนี้ ท่านจะต้องเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยฯ มายังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (ซึ่งอยู่ใกล้กัน) ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น การเดินทางด้วยรถส่วนตัว Taxi หรือ Grab Car น่าจะสะดวกที่สุด 

 

แผนที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : 

Google map: 

https://www.google.com/maps/place/Sirindhorn+Science+Home/@14.080897,100.604058,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x294ae4aa85cc2aa2!8m2!3d14.0808974!4d100.604058?hl=en-US

 

ที่อยู่ :   ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 130 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2590 7100

อัตราค่าห้องพัก : 

ห้องพัก 2 เตียง ราคา 800 บาท (ค่าห้องพัก) หรือ 1,000 บาท (ค่าห้องพัก+อาหารเช้า)

ห้องพัก 4 เตียง ราคา 1,200 บาท (ค่าห้องพัก) หรือ 1,500 บาท (ค่าห้องพัก+อาหารเช้า)

Website : http://www.nstda.or.th/tcc

 

 

โรงแรมข้างเคียง

1. โรงแรมดีลักซ์ ธรรมศาสตร์ อพาร์ตเมนท์ อัตราค่าที่พัก ~900 บาท โทรศัพท์ : 02 151 4000 แผนที่ : https://www.google.com/maps/place/ดีลักซ์+ธรรมศาสตร์+อพาร์ตเมนท์/@14.0705216,100.5954736,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e27fea0c4ace87:0xc3b9a92ba2571ca6!8m2!3d14.0705216!4d100.5976623 

 

2. โรงแรม : iRESIDENCE HOTEL PATHUMTHANI อัตราค่าที่พัก 900 - 1,200 บาท

โทรศํพท์ : 090 052 6666

แผนที่ : https://www.google.com/maps/place/iRESIDENCE+HOTEL+PATHUMTHANI/@14.0842671,100.6262013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d8191a667f1bf:0x3c9b9adc44c90ef2!8m2!3d14.0842671!4d100.62839