ติดต่อ

Share

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทร : 053-121268, 053-121269 ต่อ 305  (วันและเวลาทำการ)

โทรสาร : 053-121250

 

ผู้ดูแลงานประชุมวิชาการฯ

1. นายเจษฎา กีรติภารัตน์    เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์            

โทรศัพท์ : 087-567-0389

2. นายคมสันต์ ธุรี               เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 088-252-4424

3. นางสาวศวัสกมล ปิจดี     เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

โทรศัพท์ : 094-748-6515