ยานอวกาศแฝดเกรลขององค์การนาซา (NASA) ขยายระยะเวลาในการสำรวจดวงจันทร์

นับตั้งแต่องค์การนาซา (NASA) ส่งยานอวกาศแฝดเกรล (Gravity Recovery and Interior Laboratory : GRAIL) ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 10 กันยายน .. 2554 และใช้เวลายาวยานกว่า 4 เดือน เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและเก็บข้อมูลสนามแรงโน้ม ถ่วงของดวงจันทร์เพื่อจัดทำแผนที่สนามแรงโน้มถ่วงความละเอียดสูงของดวง จันทร์ ในอดีตนักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้เพียงเล็กน้อยจากเก็บข้อมูลของยานอวกาศลำอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

อีกครั้งกับแสงวาบบนผิวดาวพฤหัสบดี

บรรดานักดาราศาสตร์ต่างมุ่งความสนใจไปยังดาวพฤหัสบดีอีกครั้ง หลังจากปรากฏแสงวาบขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของดาวพฤหัสบดี การเฝ้ามองครั้งนี้เพื่อที่จะติดตามผลที่เกิดจากแสงวาบที่เชื่อว่าอาจมีสาเหตุจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ออร์ทัมนอลอีควิน็อกซ์ (Autumnal Equinox)

อิควิน๊อกซ์(Equinox) ในภาษาไทยเรียกว่า "วิษุวัต" เป็นช่วงที่เส้นสุริยะวิถี (ecliptic) ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า (celestial equator) ทำให้ในวันอีควิน็อกซ์นี้ช่วงเวลากลางวัน กับกลางคืนจะยาวเท่ากันคือ 12 โดยที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นใกล้จุดทิศตะวันออก และตกใกล้จุดทิศตะวันตกมากที่สุด ในรอบ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

แผนการที่สองในห้วงอวกาศของยานอวกาศจูโน

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 ยานอวกาศจูโนของนาซาได้ประสบความสำเร็จของแผนการที่สองในห้วงอวกาศที่เรียกว่า DSM -2 โดยใช้เวลา 30 นาทีในการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์หลักในอวกาศ เพื่อมุงหน้าสู่ดาวพฤหัสบดี ซึ่งยานอวกาศจูโนของนาซาจะเดินทางถึงดาวพฤหัสบดีในวันที่ 4 กรกฎาคม 2016

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวหางเฮอร์เจนโรเธอร์ (Comet Hergenrother)

ดาวหาง 169 พี/เฮอร์เจนโรเธอร์ (168P/Hergenrother) มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดทุก ๆ 6.9 ปี ซึ่งในครั้งนี้ได้โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 29 กันยายน 2555 โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 211 ล้านกิโลเมตร หรือ 1.415 หน่วยดาราศาสตร์ (1.415 AU) และอยู่ห่างจากโลกเราด้วยระยะทาง 0.425 หน่วยดาราศาสตร์ (0.425 AU) หรือประมาณ 63 ล้านกิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...