แผนการที่สองในห้วงอวกาศของยานอวกาศจูโน

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 ยานอวกาศจูโนของนาซาได้ประสบความสำเร็จของแผนการที่สองในห้วงอวกาศที่เรียกว่า DSM -2 โดยใช้เวลา 30 นาทีในการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์หลักในอวกาศ เพื่อมุงหน้าสู่ดาวพฤหัสบดี ซึ่งยานอวกาศจูโนของนาซาจะเดินทางถึงดาวพฤหัสบดีในวันที่ 4 กรกฎาคม 2016

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวหางเฮอร์เจนโรเธอร์ (Comet Hergenrother)

ดาวหาง 169 พี/เฮอร์เจนโรเธอร์ (168P/Hergenrother) มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดทุก ๆ 6.9 ปี ซึ่งในครั้งนี้ได้โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 29 กันยายน 2555 โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 211 ล้านกิโลเมตร หรือ 1.415 หน่วยดาราศาสตร์ (1.415 AU) และอยู่ห่างจากโลกเราด้วยระยะทาง 0.425 หน่วยดาราศาสตร์ (0.425 AU) หรือประมาณ 63 ล้านกิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

การลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ ระดับ M9

เมื่อวันที่ 20 ตค 2555 เวลา 03:14 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดวงอาทิตย์ได้ปลดปล่อยพลังงานหรือที่เรารู้จักกันว่าการเกิดปรากฏการณ์การ ลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ที่บริเวณขอบทางด้านซ้ายของดวงอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม...

ฉลอง 15 ปี ยานอวกาศแคสสินี

องค์การ นาซาได้ฉลอง 15 ปี เส้นทางการโคจรของยานอวกาศแคสสินี ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสำรวจดาวเสาร์อย่างต่อ เนื่องภาพกราฟิกแสดงให้เห็นวงโคจรของยาน

อ่านเพิ่มเติม...

แสงออโรรา (Aurora) ในดาวดวงอื่น

นักดาราศาสตร์ทำการศึกษาการเกิดแสงออโรรา (Aurora) บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและดาวแคระน้ำตาลด้วยวิธีการวัดคลื่นวิทยุที่แผ่ ออกมาจากผิวดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุอาร์เรย์ ( Very Large Array Telescope)

อ่านเพิ่มเติม...