ฝนดาวตกเพอร์ซอิดส์(Perseids Meteor shower) หรือฝนดาวตกวันแม่ 12 สิงหาคม 2555

ในคืนวันแม่ 12 สิงหาคม 2555  จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงเดือนสิงหาคม พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นช่วงกลางฤดูฝน ทำให้สภาพท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ยกเว้นในภาคใต้ตอนล่างที่เป็นช่วงฝนค่อนข้างน้อยนับเป็นโอกาสทองของชาวใต้ ที่จะได้ชื่นชมความสวยงามของท้องฟ้าในเดือนสิงหาคม ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น

อ่านเพิ่มเติม...

บลูมูน (Blue Moon) หรือ ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง รอบที่สองในเดือนเดียวกัน

ใน วันที่ 31 สิงหาคม 2555 จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง รอบที่สองในเดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “บลูมูน (Blue Moon)” หรือสังเกตง่าย ๆ ว่าหากเดือนไหนที่มีดวงจันทร์เต็มดวง 2 ครั้ง จะเรียกดวงจันทร์เต็มดวงในครั้งที่สองว่า “บลูมูน” เพราะปกติปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง (Full Moon) จะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น และเป็นปรากฏการณ์ที่นาน ๆ ทีจะเกิด

อ่านเพิ่มเติม...

นีล อาร์มสตรอง วีรบุรุษของมวลมนุษยชาติ

  “นีล อาร์มสตรอง” เป็นประโยคที่ถูกกล่าวอ้างถึงมากในวงการวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ครู นักเรียนหรือแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ ที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ต่างรู้ดีว่า นีล อาร์มสตรอง คือชื่อของบุรุษผู้ที่ลงไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เป็นคนแรก ถือเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งไม่แพ้นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงและถูกกล่าวอ้างในหนังสือวิทยาศาสตร์หลายๆ เล่ม

อ่านเพิ่มเติม...

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเอสดีโอ (SDO) เผยภาพการปลดปล่อยมวลดวงอาทิตย์

จากการสังเกตการณ์ของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเอสดีโอ (SDO: Solar Dynamic Observatory) ซึ่งมีภารกิจหลักคือการสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์โดยตรง ด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพของกล้อง โทรทรรสน์เอสดีโอนี้จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลภาพและวีดีโอของการเปลี่ยน แปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ได้อย่างละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

ยานอวกาศแฝดเกรลขององค์การนาซา (NASA) ขยายระยะเวลาในการสำรวจดวงจันทร์

นับตั้งแต่องค์การนาซา (NASA) ส่งยานอวกาศแฝดเกรล (Gravity Recovery and Interior Laboratory : GRAIL) ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 10 กันยายน .. 2554 และใช้เวลายาวยานกว่า 4 เดือน เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและเก็บข้อมูลสนามแรงโน้ม ถ่วงของดวงจันทร์เพื่อจัดทำแผนที่สนามแรงโน้มถ่วงความละเอียดสูงของดวง จันทร์ ในอดีตนักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้เพียงเล็กน้อยจากเก็บข้อมูลของยานอวกาศลำอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...