ข้อมูลล่าสุดจากองค์การนาซาเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่ชัดของยาน Voyager 1

ภาพข้างต้นเป็นภาพของยานอวกาศ Voyager 1 เป็นยานสำรวจอวกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การนาซา (NASA) มีเป้าหมายหลักในการสำรวจระบบสุริยะรอบนอก ซึ่งยานดังกล่าวถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 1977 จนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า 35 ปีแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยมวลอีกครั้งแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลก

ตกเป็นข่าวกันอีกครั้งกับการปลดปล่อยมวลโคโรนาของดวงอาทิตย์ (Coronal Mass Ejection : CME) โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13:54 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา จากการเฝ้าติดตามและตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์ชี้ี้ชัดว่ากลุ่มอนุภาคไฟฟ้าพลังงานสูงหรือพลาสมาที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นั้นมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 900 ไมล์ต่อวินาที

อ่านเพิ่มเติม...

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวรวงข้าว

นอกจากในเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวหางสว่างผ่านเข้ามาให้ชาวไทยได้เห็นแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 นี้ยังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวรวงข้าว หรือเรียกอีกอย่างว่า ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวสไปกา ปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่ 28 มีนาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

โผล่แล้วดาวหางแพนสตาร์ส (C/2011 L4 PANSTARRS) เหนือท้องฟ้าเมืองไทย

เมื่อ เวลา 18.00 . ทีมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำทีมโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ สังเกตดาวหางแพนสตาร์ส (C/2011 L4 PANSTARRS)  บริเวณจุดชมวิวดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อเวลา 18.48 . ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา เริ่มสังเกตเห็นดาวหางโผล่ทางขอบฟ้าทิศตะวันตก โดยสังเกตเห็นผ่านกล้องสองตาอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

ดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด พลังงานที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 5,800 องศาเซลเซียส จากการศึกษาค่าความสัมพันธ์ของสีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์พบว่า ที่ระดับอุณหภูมิดังกล่าวดาวจะแผ่พลังงานออกมาโดยมีค่าความยาวคลื่นเข้มสุด ที่ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้อยู่ที่สีเหลือง ดังนั้นเราจึงเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงนั้นค่าพลังงานที่ถูกแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์นั้นมีหลายค่า ความยาวคลื่น

อ่านเพิ่มเติม...