ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนญามาดีล อาเคร (Jamadul Akhir) ฮ.ศ.1439

Share

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดีล เอาวัล (Jamadil Awal เดือนที่ 5 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนญามาดีล เอาวัล ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal)  ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันเริ่มต้นเดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) ฮ.ศ.1439

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal)

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

        แต่หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 หรือเป็นวันสุดท้ายของ เดือนญามาดีล เอาวัล (Jamadil Awal เดือนที่ 5 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ก็จะเป็นเวลาสิ้นสุดของเดือนญามาดีล เอาวัล (Jamadil Awal เดือนที่ 5) และเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ เดือนญามาดีล อาเคร ทันที และจะนับให้วันที่ 1 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

         ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นเวลาประมาณ 04:06 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) อายุของดวงจันทร์ประมาณ 14 ชั่วโมง ณ ตำแหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:54 น. จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าตามหลังดวงอาทิตย์ประมาณ 26 นาที ถือเป็นเวลาที่มากพอสำหรับการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันดังกล่าว 

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ณ ตำแหน่งอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)