จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนเซาวาล (Shawal) ฮ.ศ.1438

Share

22 มิถุนายน 2560

เนื่องจากวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (Ramadan เดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1438 หรือวันเริ่มต้นแห่งการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนรอมฎอน ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ของเดือนเซาวาล (Shawal เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม)

และเป็นการกำหนดวันออกศีลอดเดือนรอมฎอน หรือกำหนดวันฮารีรายอฮีฎิ้ลฟิตรีจะเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังจากที่ได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการกำหนดวันฮารีรายอฮีฎิ้ลฟิตรีในปีนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทตย์ตกลับขอบฟ้า ซึ่งหากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าวได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นวันฮารีรายอฮีฎิ้ลฟิตรี หรือวันแรกของเดือนเซาวาล (Shawal) ประจำปี ฮ.ศ.1438

 

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560

 

        แต่หากในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไม่มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 ของเดือนรอมฎอน (Ramadan) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 30 เดือนรอมฎอน ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันทีและเป็นเวลาเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม หรือต้นวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี  ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ดวงจันทร์ดับจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ 09:32 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในเขตพื้นที่ประเทศไทย (จังหวัดยะลา) อายุดวงจันทร์ประมาณ 9 ชั่วโมง ณ ตำเหน่งผู้สังเกตจังหวัดยะลา ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:49 น. และเวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าตำแหน่งของดวงจันทร์จะอยู่ที่มุมทิศ 289 องศา มุมเงย 3 องศา (รูปที่ 2) จากข้อมูลดังกล่าวตำแหน่งมุมเงยของดวงจันทร์และระยะเวลาสำหรับสังเกตการณ์ดวงจันทร์น้อยมากๆ

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งมุมเงยของดวงจันทร์ เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งจังหวัดยะลา วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2742-hilal-1438

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

รูปที่ 2 ถาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)