จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนรอมฎอน (Ramadan) ฮ.ศ.1438

Share

25 พฤษภาคม 2560

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซะบาน (Shaban) (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1438    ดังนั้้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นของวันที่ 29 เดือน ซะบาน (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1438 ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ และเดือนใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากของชาวมุสลิม เนื่องจากวันเริ่มต้นเดือนดังกล่าว เป็นวันเร่ิมต้นของการถือศีลอด หรือวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (Ramadan) (เดือน 9) ฮ.ศ.1438 การเริ่มต้นถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมในปีนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เวลาหลังดวงอาทตย์ตกลับขอบฟ้าในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งหากผลการสังเกตดวงจันทร์ได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ชาวไทยมุสลิมก็จะเริ่มถือศีลอดกันในวันเสาร์ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ตลอดจนครบเดือนรอมฎอน และจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในครั้งถัดไปคือ วันที่ 29 เดือนรอมฎอน (Ramadan) เพื่อจะกำหนดวันฮารีรายอ (วันอิฎิ้ลฟิตรี) หรือวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

        แต่หากในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ไม่มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ก็จะนับให้วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 ของเดือนซะบาน หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่ 8 ฮ.ศ.1438 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 30 เดือนซะบาน (เดือนที่ 8) ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที คือ เวลาเริ่มต้นเดือนแห่งการถือศีลอด หรือวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษาภาคม พ.ศ.2560

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ดวงจันทร์ดับจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ 02:46 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในเขตพื้นที่ประเทศไทยอายุดวงจันทร์จะมีค่าประมาณ 16 ชั่วโมงและดวงจันทร์จะมีค่ามุมเงยประมาณ 8 องศา เมื่อเวลาดวงอาทิตย์เตะขอบฟ้า (ตำเหน่งผู้สังเกตจังหวัดยะลา) (รูปที่ 2) จะทำให้ดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าตามหลังดวงอาทิตย์ประมาณ 32 นาที่ ซึ่งถือว่ามีเวลามากพอสำหรับสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรกในครั้งนี้

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งมุมเงยของดวงจันทร์ เมื่อดวงอาทิตย์เตะขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งจังหวัดยะลา วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 

        *หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2742-hilal-1438

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

รูปที่ 2 ถาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)