ยานแคสสินีเข้าสู่ช่องว่างระหว่างวงแหวนและตัวดาวเสาร์แล้ว

Share

28 เมษายน 2560

ยานอวกาศแคสสินีเคลื่อนเข้าสู่ช่องเล็กๆระหว่างวงแหวนดาวเสาร์และตัวดาวเสาร์สำเร็จเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2017 โดยช่องว่างดังกล่าวกว้างเพียง 2,000 กิโลเมตรเท่านั้น 

โครงสร้างบางอย่างในชั้นบรรยากาศดาวเสาร์ที่ยานแคสสินีจับภาพได้ในระยะใกล้ที่สุดในประวัติศาสตร์

 

       นักดาราศาสตร์เชื่อว่าบริเวณระนาบวงแหวนน่าจะมีอนุภาคเล็กมากๆในระดับอนุภาคที่ประกอบเป็นควันอยู่ ยานอวกาศแคสสินีในขณะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้มีความเร็ว 124,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง(เทียบกับดาวเสาร์)  อนุภาคเล็กๆเหล่านี้อาจปะทะกับยานอวกาศจนทำให้เกิดความเสียหายได้  วิศวกรจึงออกแบบให้จานรับส่งสัญญาณทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันยานอวกาศและหันใส่ทิศทางการปะทะกับอนุภาคฝุ่นเหล่านั้น นั่นหมายความว่าระหว่างนั้นยานจะไม่สามารถสื่อสารกับโลกได้ 

        อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้มันเคลื่อนผ่านระนาบวงแหวนแล้วและจะส่งสัญญาณข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลับมายังโลกเราภายใน 20ชั่วโมงหลังจากเคลื่อนผ่านช่องแคบระหว่างวงแหวนและตัวดาวเสาร์ โดยการเคลื่อนผ่านระหว่างช่องว่างนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

 

 

อ้างอิง

https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3032/nasa-spacecraft-dives-between-saturn-and-its-rings/#.WQHrJJ6jjSo.twitter