จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนซะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1438

Share

27 เมษายน 2560

เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438  ดังนั้้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนรอยับ (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนซะบาน (Shaban) (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 หากผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ก็จะนับได้ว่าเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกวันดังกล่าวเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนซะบาน (เดือน 8) หรือวันที่ 1 เดือนซะบาน (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560

รูปที่ 1 ภาพดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438

 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:52 น. ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เครดิต: รอยาลี  จนท.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาคน)

 

        แต่หากไม่มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 นี้ ก็จะนับให้วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 ของเดือนรอยับหรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่ 7 ฮ.ศ.1438 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 30 เดือนรอยับ (เดือนที่ 7) ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที คือ เวลาเริ่มต้นเดือนซะบาน (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 หรือวันที่ 1 ซะบาน (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 ก็จะตรงกับวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560

 

        การสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งนี้จะสามารถกำหนดค่ำคืนที่มีความสำคัญสำหรับชาวมุสลิม นั้นคือค่ำคืนนิสฟู ซะบาน หรือค่ำคืนที่ 15 เดือนซะบาน (เดือน 8) และยังสามารถกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เดือนซะบาน (เดือน 8) ซึ่งจะเป็นวันที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นวันที่จะกำหนดวันเริ่มต้นถือศีลอดของชาวมุสลิม หรือวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอน (Ramadan) (เดือน 9) ประจำปี ฮ.ศ.1438

 

รูปที่ 2 ประกาศดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนซะบาน (Shaban) (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1438

ที่เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า วันพฤหับดีที่ 27  พ.ศ.2560

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2742-hilal-1438

อ้างอิงภาพ

รูปที่2 http://www.skthai.org/news/426983/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20เรื่อง%20การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่%20๑%20เดือนซะบาน%20ฮ.ศ.%20๑๔๓๘.html