ภาพดวงจันทร์แพนแบบโคลสอัพ

Share

13 มีนาคม 2560

องค์การนาซาปล่อยภาพถ่ายดวงจันทร์แพน ซึ่งเป็นดวงจันทร์ขนาดเล็กของดาวเสาร์ ถ่ายโดยยานอวกาศแคสสินี ขณะที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์แพนราวๆ 24,572 กิโลเมตร

 

        ดวงจันทร์แพนถูกค้นพบตั้งแต่ปี ค.ศ.  1990 มันเป็นดวงจันทร์ที่โคจรอยู่ใกล้ดาวเสาร์เป็นอับดับสอง โคจรอยู่ภายในช่องว่างเองเคอ (Encke Gap)ซึ่งเป็นช่องว่างภายในระบบวงแหวนของดาวเสาร์ ขนาดของดวงจันทร์แพนนั้นเล็กมาก ราวๆ 35 กิโลเมตรกว้างเพียง 23 กิโลเมตรเท่านั้น แต่การมีอยู่ของดวงจันทร์แพนนั้นสำคัญมาก เพราะมันทำให้ช่องว่างเองเคอไม่มีอนุภาคอื่นๆโคจรอยู่ภายในนั้น

 

 

อ้างอิง

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/cassini-reveals-strange-shape-of-saturns-moon-pan