นักดาราศาสตร์ทำแผนที่สสารมืด

Share

5 มีนาคม 2560

เอกภพนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะสสารและพลังงานต่างๆที่นักฟิสิกส์ทำการสังเกตได้ทั่วทั้งเอกภพนั้น มีค่าเพียง 5% ของสสารและพลังงานทั้งเอกภพ

 

        หลักๆแล้วเอกภพมีองค์ประกอบเป็นพลังงานมืด (Dark Energy) มากถึง 70%  ซึ่งพลังงานมืดเป็นสิ่งที่ทำให้เอกภพเกิดการขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างที่นักดาราศาสตร์สังเกตได้ในปัจจุบัน อีกราวๆ 25% เป็นสิ่งที่ลึกลับที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือ สสารมืด (Dark Matter)

        สสารมืด คือ สิ่งที่ไม่เปล่งแสง และไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเลย สิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์รู้ว่าสสารมืดมีอยู่จริงคือ แรงโน้มถ่วงของมัน เท่านั้น

        ล่าสุดนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล ใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลในโครงการ Frontier Fields ตรวจจับปรากฏการณ์ เลนส์ความโน้มถ่วง (Gravitational Lensing) มาทำแผนที่สสารมืดที่จะกระจายตัวอยู่ตามกระจุกกาแล็กซีที่อยู่ไกลมากๆสามกระจุกกาแล็กซี

        ในภาพเป็นการกระจายตัวสสารมืดบริเวณกระจุกกาแล็กซี MACS J0416.1-2403 ซึ่งนักดาราศาสตร์พบว่าผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับแบบจำลองเอกภพแบบมาตรฐานที่นักฟิสิกส์เชื่อถือกัน

        ความน่าสนใจคือเทคนิคดังกล่าวทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำแผนที่สสารมืดได้อย่างละเอียดซึ่งน่าจะช่วยให้นักดาราศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวของมันได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 

 

อ้างอิง

http://news.yale.edu/2017/03/01/yale-led-team-puts-dark-matter-map

http://www.sciencemag.org/news/2017/03/scientists-unveil-most-detailed-map-dark-matter-date