ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เดือนณามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) ฮ.ศ.1438

Share
2 มีนาคม 2560

จากคำประกาศทางสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมออกมาสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เพื่อจะกำหนดเดือนใหม่ เดือนณามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) ( เดือนที่ 6 ) และผลของการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้  ดังนั้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนญามาดีล เอาวัล (Jamadil Awal) (เดือนที่ 5) ฮ.ศ.1438 

        และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกไปสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) อีกครั้ง และจากสังเกตการณ์ดังกล่าวสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรกได้ และสามารถถ่ายภาพดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้ ที่เวลา 19:01น. ณ ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

รูปที่ 1 ถ่ายภาพดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เวลา 19:01น. ณ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

เครดิตภาพ: รอยาลี เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

 

รูปที่ 2 ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้วันที่ 1 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.skthai.org/news/425251/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20เรื่อง%20กำหนดวันที่%20๑%20ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร%20ฮ.ศ.%20๑๔๓๘.html